Mức vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp là bao nhiêu?

Mức vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp là một trong những nội dung bắt buộc phải kê khai khi thành lập doanh nghiệp. Không ít người thắc mắc mức vốn tốn thiểu để thành lập doanh nghiệp là bao nhiêu. Để cập nhật thông tin về vốn thành lập doanh nghiệp, mời bạn đọc cùng theo dõi những chia sẻ sau của Sabay.

Các loại vốn cần để thành lập doanh nghiệp

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ (hoặc còn gọi là vốn đăng ký) là số vốn mà các cổ đông cam kết đóng góp và đăng ký vào doanh nghiệp. Vốn này thể hiện quyền lực và trách nhiệm của các cổ đông trong công ty. Mức vốn điều lệ cần thiết sẽ phụ thuộc vào loại hình và quy định của pháp luật đối với từng loại công ty.

Vốn pháp định

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu mà một công ty phải có để đáp ứng yêu cầu quy định của pháp luật. Vốn này đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh. Mức vốn pháp định cần thiết sẽ được quy định rõ trong luật pháp và có thể khác nhau đối với từng loại doanh nghiệp và ngành nghề.

Các loại vốn cần để thành lập doanh nghiệp
Các loại vốn cần để thành lập doanh nghiệp

Vốn ký quỹ

Vốn ký quỹ là một nguồn vốn dự phòng được doanh nghiệp tạo ra để đối phó với các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình hoạt động. Mục đích của vốn ký quỹ là đảm bảo sự ổn định và bảo đảm cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Mức vốn ký quỹ có thể được quy định bởi pháp luật hoặc tự nguyện của công ty tùy theo tình hình kinh doanh và ngành nghề.

Vốn góp nước ngoài

Vốn góp nước ngoài là một loại vốn mà các cổ đông hoặc đối tác nước ngoài đóng góp vào doanh nghiệp. Đây là một nguồn vốn quan trọng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và phát triển của công ty. Việc có vốn góp nước ngoài giúp mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận vào thị trường quốc tế.

>>> Xem thêm: KỶ NIỆM 10 NĂM HÀNH TRÌNH BAY XA – ƯU ĐÃI NGẬP TRÀN – THUÊ 2 TẶNG 1

Quy định về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp

Việc góp vốn là một bước quan trọng trong quá trình thành lập một doanh nghiệp. Quy định về việc góp vốn được quy định cụ thể để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ pháp luật. Dưới đây là quy định về việc góp vốn cho các loại hình doanh nghiệp phổ biến:

Đối với công ty TNHH 2TV trở lên

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, quy định về việc góp vốn được áp dụng như sau:

 • Mức vốn tối thiểu cần góp: Quy định về mức vốn tối thiểu cần góp cho mỗi thành viên trong công ty TNHH 2TV trở lên thường được quy định bởi pháp luật địa phương. Mức vốn này có thể thay đổi tùy theo quy định của từng quốc gia hoặc khu vực.
 • Hình thức góp vốn: Thành viên có thể góp vốn bằng tiền mặt, tài sản, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công nghệ, lao động, hoặc các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật.

Đối với công ty TNHH 1TV

Đối với công ty TNHH 1 thành viên, quy định về việc góp vốn được áp dụng như sau:

 • Mức vốn tối thiểu cần góp: Doanh nghiệp TNHH 1TV phải đảm bảo có vốn điều lệ đủ để thực hiện hoạt động kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu pháp luật. Mức vốn điều lệ này cũng được quy định bởi pháp luật địa phương và có thể thay đổi theo quy định của từng quốc gia hoặc khu vực.
 • Hình thức góp vốn: Chủ sở hữu công ty TNHH 1TV góp vốn bằng tiền mặt hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Đối với công ty Cổ phần

Đối với công ty Cổ phần, quy định về việc góp vốn được áp dụng như sau:

 • Mức vốn tối thiểu cần góp: Công ty Cổ phần phải có mức vốn tối thiểu cần góp để thành lập, và mức vốn này được quy định trong Điều lệ của công ty. Mức vốn tối thiểu thường được quy định theo quy định của pháp luật địa phương và có thể khác nhau tùy theo quy định của từng quốc gia hoặc khu vực.
 • Hình thức góp vốn: Cổ đông góp vốn bằng cách mua cổ phần hoặc đóng góp tài sản, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công nghệ, lao động, hoặc các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật.
Quy định về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp
Quy định về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp

Đối với công ty hợp danh

Đối với công ty hợp danh, quy định về việc góp vốn được áp dụng như sau:

 • Mức vốn tối thiểu cần góp: Quy định về mức vốn tối thiểu cần góp cho công ty hợp danh thường được quy định bởi pháp luật địa phương. Mức vốn này có thể thay đổi tùy theo quy định của từng quốc gia hoặc khu vực.
 • Hình thức góp vốn: Các thành viên trong công ty hợp danh góp vốn bằng tiền mặt, tài sản, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công nghệ, lao động, hoặc các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật.

Mức vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp

Mức vốn tối thiểu cần thiết để thành lập một doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng cần được xem xét. Mức vốn này thường được quy định bởi pháp luật và có thể khác nhau tùy theo loại hình doanh nghiệp và quy định của từng quốc gia hoặc khu vực. Dưới đây là một số thông tin về mức vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp trong một số loại hình phổ biến:

 • Công ty TNHH: Mức vốn tối thiểu để thành lập công ty TNHH thường được quy định theo số thành viên trong công ty. Ví dụ, tại Việt Nam, mức vốn tối thiểu là 1 tỷ đồng nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên, và 10 triệu đồng nếu là công ty TNHH 1 thành viên.
 • Công ty Cổ phần: Mức vốn tối thiểu để thành lập công ty Cổ phần được quy định trong Điều lệ công ty. Mức vốn này thường phải đủ để đảm bảo tính ổn định và phát triển của công ty. Ví dụ, tại Việt Nam, mức vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng.
 • Công ty hợp danh: Mức vốn tối thiểu để thành lập công ty hợp danh cũng được quy định bởi pháp luật địa phương. Mức vốn này thường được xác định dựa trên số thành viên trong công ty và mục đích hoạt động của công ty.

Mức vốn tối thiểu được quy định nhằm đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ nguồn lực để thực hiện hoạt động kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu pháp luật. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng mức vốn tối thiểu chỉ là một yếu tố cần xem xét và không phản ánh toàn bộ chi phí và nguồn lực cần thiết để thành lập và vận hành một doanh nghiệp.

Mức vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp
Mức vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp

Lưu ý:

– Thành viên công ty phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn mình đã đăng ký hoặc đã góp (trừ chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp doanh phải chịu trách nhiệm vô hạn).

– Số vốn góp quyết định mực thuế môn bài công ty phải nộp sau khi hoàn tất quy trình thành lập công ty. Theo quy định hiện hành thuế môn bài được chia thành hai mức:

 • Mức 1: Vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng mức thuế môn bài: 3 triệu đồng /1 năm
 • Mức 2: Vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống mức thuế môn bài: 2 triệu đồng/ 1 năm

Tuy nhiên, công ty cần lưu ý đối với nhưng công ty thành lập để kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định hoặc yêu cầu ký quỹ thì vốn điều lệ của công ty phải tối thiểu bằng mức vốn pháp định hoặc đáp ứng ký quỹ theo quy định của pháp luật.

Hình thức góp vốn như thế nào?

Khi thành lập một doanh nghiệp, việc góp vốn là một phần quan trọng để đảm bảo hoạt động kinh doanh được thực hiện một cách hiệu quả. Dưới đây là một số hình thức góp vốn phổ biến mà người sáng lập doanh nghiệp có thể lựa chọn:

 • Góp vốn tiền mặt: Đây là hình thức phổ biến nhất, trong đó các cổ đông hoặc thành viên góp tiền mặt vào doanh nghiệp để tạo ra vốn điều lệ. Việc góp tiền mặt có thể được thực hiện bằng cách chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản doanh nghiệp.
 • Góp vốn bằng tài sản: Ngoài việc góp tiền mặt, các cổ đông hoặc thành viên cũng có thể góp vốn bằng tài sản khác như đất đai, nhà cửa, máy móc, thiết bị, bằng sáng chế, quyền sở hữu trí tuệ, và nhiều hình thức tài sản khác. Tài sản này sẽ được chuyển đổi thành giá trị vốn của doanh nghiệp.
 • Góp vốn bằng công nghệ, tri thức: Trong những ngành công nghiệp chuyên biệt, góp vốn bằng công nghệ, tri thức và các dịch vụ chuyên gia có thể được áp dụng. Đây là hình thức góp vốn phổ biến trong các công ty công nghệ, công ty phần mềm, và các lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu và phát triển.

Lưu ý: Doanh nghiệp có bất kỳ thay đổi nào về vốn điều lệ trong quá trình hoạt động như tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, Công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: 6 cách cải thiện chất lượng không khí văn phòng

Kết luận

Theo dõi Sabay để cập nhật những tin tức hữu ích ngay hôm nay!


SABAY – ĐỒNG HÀNH BAY XA

Hotline: 093 179 1122

Trụ sở: 99 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP. HCM

5/5 - (100 bình chọn)

về SABAY GROUP

99 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

HOTLINE: 0931791122

Form liên hệ
Liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ tốt nhất đến quý khách

  Tại SABAY, chúng tôi cùng mang trong mình KHÁT VỌNG được PHỤNG SỰ cộng đồng, THÀNH CÔNG của khách hàng chính là HẠNH PHÚC của SABAY. VINH QUANG đích thực là khi chúng ta THÀNH CÔNG cùng nhau.

  FANPAGE

  MAP

  văn phòng không đồng