Thủ tục góp vốn bằng tài sản cố định mới nhất 2023

Trong kinh doanh, việc góp vốn bằng tài sản cố định được xem là một giải pháp hữu hiệu giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn tài chính. Những tài sản cố định này có thể được chia thành nhiều loại, bao gồm tài sản hữu hình, tài sản vô hình và tài sản cố định thuê tài chính,… Để hiểu rõ hơn về tài sản cố định và thủ tục góp vốn bằng tài sản cố định mới nhất 2023, mời bạn đọc cùng theo dõi những chia sẻ dưới đây của Sabay!

Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là tài sản mà một doanh nghiệp sử dụng để sản xuất hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong nhiều năm. Tài sản cố định có giá trị lớn và thường được sử dụng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Một tài sản cố định phải đáp ứng 03 tiêu chuẩn này thì mới được công nhận là tài sản cố định: có thời hạn sử dụng trên 1 năm; chắc chắn thu lại lợi nhuận kinh tế trong quá trình sử dụng, khai thác tài sản; nguyên giá tài sản được xác định một cách đáng tin cậy và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên.

Tài sản cố định là gì?
Tài sản cố định là gì?

Như đã giới thiệu, tài sản cố định được chia thành nhiều loại khác nhau. Các hình thức cụ thể của tài sản cố định bao gồm:

Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình là những tư liệu lao động. Chúng sở hữu hình thái vật chất thỏa mãn tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình.

Tài sản cố định hữu hình tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu của chúng.

Một số loại tài sản cố định hữu hình bao gồm: nhà cửa, kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải,…

Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình là loại tài sản không có hình thái vật chất cụ thể, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thỏa mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình.

Tài sản cố định vô hình cũng tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, là một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng.

Những loại tài sản cố định vô hình có thể kể đến là: chi phí về quyền phát hành, bằng sáng chế, phát minh, bản quyền tác giả,…

Tài sản cố định thuê tài chính

Tài sản cố định thuê tài chính là tài sản mà doanh nghiệp thuê từ các công ty cho thuê tài chính. Sau khi kết thúc thời hạn thuê, doanh nghiệp có quyền lựa chọn mua lại tài sản này hoặc tiếp tục thuê theo điều kiện đã được hai bên thoải thuận trong hợp đồng tài chính.

Một điều cần lưu ý là tổng số tiền thuê tài sản quy định tại hợp đồng tài chính ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.

Hao mòn tài sản cố định

Hao mòn tài sản cố định được hiểu là sự giảm dần giá trị của các tài sản cố định trong quá trình chúng tham gia vào hoạt động kinh doanh, do bào mòn tự nhiên hoặc do tiến bộ kỹ thuật.

Thủ tục góp vốn bằng tài sản cố định vào doanh nghiệp

Để góp vốn bằng tài sản cố định vào doanh nghiệp, các chủ sở hữu doanh nghiệp phải tuân thủ một số thủ tục chính xác và nghiêm ngặt. Cụ thể, họ phải chuẩn bị các hồ sơ cần thiết và thực hiện quy trình góp vốn sau đây.

Hồ sơ cần thực hiện

Tùy thuộc vào chủ thể góp vốn là ai, hồ sơ góp vốn bằng tài sản cố định có thể được chia thành nhiều trường hợp:

Chủ thể góp vốn là cá nhân, tổ chức không kinh doanh

Theo khoản 13 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì trường hợp cá nhân, tổ chức góp vốn bằng tài sản vào công ty TNHH, công ty Cổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn bao gồm:

 • Biên bản chứng nhận góp vốn;
 • Biên bản giao nhận tài sản.

Chủ thể góp vốn là cá nhân, tổ chức kinh doanh

Theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì hồ sơ góp vốn bằng tì sản cố định phải có:

 • Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh;
 • Hợp đồng liên doanh liên kết;
 • Biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá tài sản của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật);
 • Hồ sơ về nguồn gốc tài sản.
Thủ tục góp vốn bằng tài sản cố định vào doanh nghiệp
Thủ tục góp vốn bằng tài sản cố định vào doanh nghiệp

Quy trình cần thực hiện

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết, các chủ sở hữu doanh nghiệp cần thực hiện quy trình góp vốn theo đúng quy định. Quy trình góp vốn bằng tài sản cố định vào doanh nghiệp bao gồm các bước sau:

Bước 1: Định giá tài sản cố định

Theo khoản 2 điều 37 Luật Doanh nghiệp: “Tài sản góp vốn không phải Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do quy đổi, vàng, phải được những thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức triển khai thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được bộc lộ thành Đồng nước ta.”

Hai phương pháp định giá tài sản bao gồm:

 • Các thành viên, cổ đông sáng lập định giá;
 • Tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá.

Nguyên tắc định giá tài sản góp vốn:

 • Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận
 • Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ góp vốn

Sau khi tiến hành định giá tài sản, doanh nghiệp có thể soạn thảo hồ sơ góp vốn dựa trên hai chủ thể đã được nêu ở mục trên.

Bước 3: Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Để góp vốn bằng tài sản, các thành viên hoặc cổ đông phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Doanh nghiệp.

 • Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không chịu lệ phí trước bạ;
 • Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản. Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặcđăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữuhợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

Lưu ý khi thực hiện thủ tục góp vốn bằng tài sản cố định

Để thực hiện thủ tục góp vốn bằng tài sản cố định thành công, các chủ sở hữu doanh nghiệp cần lưu ý các điểm sau:

 1. Thực hiện các thủ tục đầy đủ và chính xác theo quy định của pháp luật.
 2. Chọn đối tác góp vốn uy tín và có năng lực tài chính đủ để thực hiện thỏa thuận.
 3. Thẩm định giá trị tài sản cố định bằng cách sử dụng các dịch vụ thẩm định uy tín và có chuyên môn cao.
 4. Cân nhắc các rủi ro liên quan đến việc góp vốn bằng tài sản cố định, như rủi ro về giá trị tài sản, rủi ro pháp lý và rủi ro về việc không thực hiện thỏa thuận đầy đủ.
 5. Chú ý đến việc đảm bảo quyền lợi của các bên trong thỏa thuận, đặc biệt là quyền lợi của các cổ đông hiện tại của doanh nghiệp.
 6. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng tài sản đầy đủ và đúng thời hạn.
 7. Cẩn trọng khi chọn hình thức góp vốn bằng tài sản cố định, bởi nó có thể ảnh hưởng đến quyền lực và quyền kiểm soát của các chủ sở hữu doanh nghiệp.
Lưu ý khi thực hiện thủ tục góp vốn bằng tài sản cố định
Lưu ý khi thực hiện thủ tục góp vốn bằng tài sản cố định

>>> Xem thêm: Chứng chỉ hành nghề là gì? Danh mục các ngành nghề cần đăng ký chứng chỉ

Kết luận

Thủ tục góp vốn bằng tài sản cố định là một trong những phương thức để tăng vốn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, để thực hiện thủ tục này thành công, các chủ sở hữu doanh nghiệp cần phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, họ cần lưu ý đến các rủi ro và cân nhắc kỹ trước khi quyết định thực hiện phương thức góp vốn này.

Hy vọng những chia sẻ trên của Sabay sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về thủ tục góp vốn bằng tài sản cố định và có thể áp dụng vào thực tế kinh doanh của mình một cách hiệu quả. Theo dõi Sabay để cập nhật những tin tức hữu ích bạn nhé!


SABAY – ĐỒNG HÀNH BAY XA

Hotline: 093 179 1122

Trụ sở: 99 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP. HCM

 

5/5 - (102 bình chọn)

về SABAY GROUP

99 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

HOTLINE: 0931791122

Form liên hệ
Liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ tốt nhất đến quý khách

  Tại SABAY, chúng tôi cùng mang trong mình KHÁT VỌNG được PHỤNG SỰ cộng đồng, THÀNH CÔNG của khách hàng chính là HẠNH PHÚC của SABAY. VINH QUANG đích thực là khi chúng ta THÀNH CÔNG cùng nhau.

  FANPAGE

  MAP

  văn phòng không đồng