Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Đối tượng nào cần quyết toán? Đối tượng nào không cần? Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân online như thế nào? Tất cả câu trả lời sẽ có ngay dưới đây! Mời quý bạn đọc cùng theo dõi những chia sẻ sau của Sabay.

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một trong các loại thuế trực thu, đánh vào những cá nhân có thu nhập cao. Thuế TNCN được hiểu là một loại thuế mà cá nhân và doanh nghiệp phải nộp dựa trên số thu nhập mà họ thu được trong một năm tài chính.

Thuế thu nhập cá nhân là gì?
Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế này áp dụng cho các khoản thu nhập từ lương, tiền lãi, cổ tức, thu nhập từ kinh doanh, và các nguồn thu nhập khác.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là quy trình để tính toán số thuế cần nộp và thực hiện các thủ tục liên quan. Hiểu một cách đơn giản, quyết toán thuế TNCN là quy trình giúp các cá nhân có thể rà soát lại thu nhập và các khoản giảm trừ để đảm bảo tính chính xác và tránh bị phạt do sai sót trong quá trình tính toán thuế.

>>> Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy mới nhất 2023

Đối tượng nào cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Cá nhân

Theo quy định tại điều 12 Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 111/2013/TT-BTC theo đó: cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Dưới đây là một số ví dụ về các cá nhân cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

 • Người làm việc trong công ty: Những người làm công ăn lương thu nhập từ công ty, tổ chức, hay tổ chức chính phủ phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Chủ doanh nghiệp tự do: Những người kinh doanh tự do, bao gồm chủ cửa hàng, chủ doanh nghiệp nhỏ và chủ doanh nghiệp cá nhân, đều cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Người có thu nhập từ cho thuê tài sản: Những người sở hữu tài sản cho thuê như nhà đất, căn hộ, phòng trọ, hoặc tài sản khác và nhận thu nhập từ việc cho thuê cũng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Người có thu nhập từ chứng khoán: Những người đầu tư vào chứng khoán hoặc có thu nhập từ giao dịch chứng khoán cũng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Người có thu nhập từ bất động sản: Người có thu nhập từ mua bán bất động sản hoặc hoạt động môi giới bất động sản cũng cần thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Đối tượng nào cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân?
Đối tượng nào cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Doanh nghiệp

Các tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế và quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân có ủy quyền.

Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức và có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống thuộc diện được miễn thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn kê khai thông tin cá nhân được trả thu nhập đó tại hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức và không tổng hợp số thuế phải nộp thêm của các cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống.

Dưới đây là một số ví dụ về các loại doanh nghiệp cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

 • Công ty: Các công ty, bao gồm cả công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn, phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Doanh nghiệp tư nhân: Các doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân sở hữu và điều hành cũng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Công ty hợp danh: Các công ty hợp danh, trong đó hai hoặc nhiều người đồng sở hữu và điều hành doanh nghiệp, cũng cần thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Các loại hình tổ chức kinh doanh khác: Ngoài các loại hình doanh nghiệp trên, các tổ chức kinh doanh khác như liên doanh, liên kết, và các tổ chức phi lợi nhuận cũng cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Đối tượng nào không cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Cá nhân

Trong các trường hợp sau, cá nhân không cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

 • Cá nhân có số thuế TNCN phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Cá nhân được miễn thuế trong trường hợp này tự xác định số tiền thuế được miễn, không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và không phải nộp hồ sơ miễn thuế.
 • Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này;
 • Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải quyết toán thuế TNCN đối với phần thu nhập này.

Doanh nghiệp

Các doanh nghiệp không cần thực hiện quyết toán thuế TNCN bao gồm:

 • Doanh nghiệp, tổ chức trong năm không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công. (Điều này có nghĩa là nếu trong năm DN không trả tiền lương cho người lao động thì DN không phải quyết toán thuế TNCN)
 • Tổ chức, cá nhân phải trả thu nhập tạm ngừng hoạt động, kinh doanh trọn năm dương lịch.

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, các cá nhân hay tổ chức, doanh nghiệp phải chuẩn bị các hồ sơ sau đây:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.
 • Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.
 • Bản sao (bản chụp từ bản chính) các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).
 • Bản sao Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc Bản sao chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế trong trường hợp theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp.
 • Bản sao các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).
 • Tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài.
 • Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Mục III công văn 883/TCT-DNNCN (nếu tính giảm trừ cho người phụ thuộc tại thời điểm quyết toán thuế đối với người phụ thuộc chưa thực hiện đăng ký người phụ thuộc).

Quy trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Thay vì nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại các cơ quan chức năng, cá nhân, tổ chức có thể quyết toán thuế TNCN thông qua hình thức online trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cộng Thuế.

Các bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân online bao gồm:

Bước 1: Truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

 • Truy cập website: https://canhan.gdt.gov.vn/
 • Những cá nhân chưa có tài khoản đăng nhập cần phải thực hiện đăng ký, sau đó mới có thể đăng nhập vào hệ thống.

Bước 2: Đăng nhập hệ thống nộp thuế cá nhân

Sau khi thực hiện quá trình đăng nhập vào hệ thống, bạn cần điền các thông tin mà hệ thống yếu cầu tại bảng (2) gồm “Mã số thuế” và “Mã số kiểm tra”.

Ấn tiếp tục.

Quyet Toan Thue
Đăng nhập hệ thống nộp thuế cá nhân

Lúc này, hệ thống sẽ chuyển đến trang đăng nhập. Bạn tiếp tục điền các thông tin cá nhân theo yêu cầu về:

 • Mã số thuế
 • Ngày cấp mã số thuế
 • Cơ quan thuế tỉnh/thành phố
 • Cơ quan quản lý thuế

Sau khi điền đầy đủ các thông tin, bạn ấn “đăng nhập” để tiếp tục.

Bước 3: Chọn “Quyết toán thuế” -> “Kê khai thuế trực tuyến”

Hệ thống sẽ gửi về bảng chọn thông tin tờ khai. Tại đây bạn cần điền đầy đủ vào các trường thông tin theo yêu cầu.

Dang Nhap Vao Cong Thong Tin Cuc Thue
Người nộp thuế khai báo quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Lưu ý (*) là trường thông tin bắt buộc phải điền.

Các thông tin bạn phải nhập bao gồm:

 • Tên người gửi*: Hệ thống điền tự động theo thông tin đăng ký.
 • Địa chỉ liên hệ*: Hệ thống điền tự động theo thông tin đăng ký.
 • Điện thoại liên lạc*: Tự động theo thông tin đăng ký thuế.
 • Địa chỉ email*: Tự động theo thông tin đăng ký thuế.
 • Chọn tờ khai: Bạn chọn tờ khai phù hợp với trường hợp của mình.
 • Cục Thuế: Hệ thống điền tự động theo thông tin đăng ký.
 • Chi cục Thuế: Hệ thống điền tự động theo thông tin đăng ký.
 • Loại tờ khai: Tùy trường hợp bạn có thể chọn tờ khai chính thức hoặc tờ khai bổ sung.
 • Năm kê khai: Hệ thống điền tự động theo thông tin đăng ký (có thể sửa).

Tại mục chọn tờ khai, trong trường hợp bạn tự quyết toán thuế TNCN bạn sẽ chọn tờ khai 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Thông tư 80/2021/TT-BTC).

To Khai Quyet Toan Thue Tncn
Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN

Tiếp tục tích chọn vào ô tương ứng với trường hợp quyết toán thuế của mình theo 03 trường hợp sau:

Cac Truong Hop Ca Nhan Tu Quyet Toan Thue Tncn
Các trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế TNCN
 • Trường hợp 1: Người nộp thuế có duy nhất 01 nguồn trực tiếp khai thuế trong năm do làm việc tại các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam hoặc nguồn từ nước ngoài (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó, người nộp thuế lựa chọn cơ quan thuế đã khai trực tiếp trong năm tại ô “Cục thuế” trực tiếp khai thuế trong năm. (Trường hợp cá nhân có duy nhất 1 nguồn thu nhập trực tiếp)
 • Trường hợp 2: Người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm có từ 02 nguồn trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp trong năm, vừa có thu nhập do tổ chức trả thu nhập đã khấu trừ. Sau đó, người nộp thuế tự kê khai các nguồn thu nhập và thông tin liên quan (Trường hợp quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi)
 • Trường hợp 3: Người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm chỉ có nguồn thu nhập thuộc diện khấu trừ qua tổ chức trả thu nhập. Sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc. (Trường hợp người nộp thuế có thay đổi nơi làm việc hay không có thay đổi nơi làm việc)

Trường hợp quyết toán Thuế: Bạn chọn “Quyết toán theo năm dương lịch”

Loại tờ khai: Bạn chọn “Tờ khai chính thức”

Sau khi hoàn tất các thông tin trên bạn nhấn chọn “Tiếp tục”.

Bước 4: Điền nội dung kê khai trực tuyến

Tiếp theo thực hiện việc khai các thông tin nộp thuế trên tờ khai thuế theo mẫu.

Lưu ý điền đầy đủ và chính xác các mục thông tin. Sau khi điền xong thông tin bạn nhấn chọn “Hoàn thành kê khai”.

Nguoi Nop Thue Ke Khai Thong Tin Nop Thue Theo Yeu Cau
Điền nội dung kê khai trực tuyến

Bước 5: Chọn kết xuất XML: Chọn “kết xuất XML” để tải tờ khai đã điền nội dung về máy.

Bước 6: Nộp tờ khai: Ấn “Nộp tờ khai” và điền “Mã kiểm tra” để xác thực nộp tờ khai -> “Tiếp tục”

Bước 7: In tờ khai: In tờ khai thành 02 bản, ký tên người nộp thuế.

Bước 8: Nộp chứng từ khấu trừ thuế và tờ khai thuế tại bộ phận 1 cửa

Người nộp thuế mang CMND/CCCD, chứng từ khấu trừ thuế, tờ khai thuế vừa in (có chữ ký) đến nộp tại Bộ phận một của của Cơ quan Thuế đã nộp tờ khai online để hoàn tất.

Lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Khi tiến hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân, có một số lưu ý quan trọng sau đây để đảm bảo quá trình quyết toán được thực hiện một cách chính xác và tuân thủ pháp luật:

 • Đúng thời hạn nộp: Hạn chót nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thường là cuối tháng 3 hàng năm (có thể khác nhau theo quy định của từng quốc gia). Đảm bảo bạn nộp hồ sơ đúng thời hạn để tránh các khoản phạt vi phạm.
 • Kiểm tra tính chính xác của thông tin: Cần chắc chắn rằng các thông tin và số liệu trong hồ sơ quyết toán là chính xác và đầy đủ. Kiểm tra kỹ các hợp đồng lao động, hợp đồng cho thuê, báo cáo tài chính, và các tài liệu khác để đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của thông tin.
 • Tuân thủ quy định thuế thu nhập cá nhân: Nắm rõ các quy định thuế thu nhập cá nhân hiện hành và thực hiện đúng các quy định đó. Điều này bao gồm việc áp dụng các mức thuế, các khoản giảm trừ, và các quy định khác liên quan đến thuế thu nhập cá nhân.
 • Tìm sự tư vấn từ chuyên gia thuế: Nếu bạn không tự tin trong việc quyết toán thuế, hãy tìm sự tư vấn từ chuyên gia thuế hoặc người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chuyên gia thuế có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình quyết toán, đảm bảo tuân thủ đúng quy định, và tránh vi phạm pháp luật thuế.
 • Giữ gìn bản sao và bằng chứng: Hãy lưu giữ các bản sao của hồ sơ quyết toán và bằng chứng liên quan như biên lai thuế, biên lai ghi số thuế TNDN (thuế thu nhập doanh nghiệp), hợp đồng lao động, hợp đồng cho thuê, và các tài liệu tài chính. Điều này giúp bạn có bằng chứng để chứng minh tính chính xác của quyết toán thuế và tránh tranh chấp trong tương lai.
 • Theo dõi các thay đổi luật thuế: Luật thuế thu nhập cá nhân có thể thay đổi theo thời gian. Hãy theo dõi các thông báo, thông tin về các sửa đổi luật thuế để đảm bảo bạn áp dụng đúng quy định hiện hành và thực hiện quyết toán thuế đầy đủ và chính xác.

>>> Xem thêm: KỶ NIỆM 10 NĂM HÀNH TRÌNH BAY XA – ƯU ĐÃI SẬP SÀN – THUÊ 2 TẶNG 1

Kết luận

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là một quá trình quan trọng để cá nhân, tổ chức rà soát lại thu nhập của mình. Hy vọng những chia sẻ trên của Sabay sẽ giúp bạn trong quá trình tìm hiểu các thông tin về quyết toán thuế. Cảm ơn bạn đọc đã đón xem. Để biết thêm nhiều thông tin về doanh nghiệp và văn phòng cho thuê, đừng quên truy cập website Sabay mỗi ngày bạn nhé!


SABAY – ĐỒNG HÀNH BAY XA

Hotline: 093 179 1122

Trụ sở: 05 Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM 

5/5 - (100 bình chọn)

về SABAY GROUP

99 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

HOTLINE: 0931791122

Form liên hệ
Liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ tốt nhất đến quý khách

  Tại SABAY, chúng tôi cùng mang trong mình KHÁT VỌNG được PHỤNG SỰ cộng đồng, THÀNH CÔNG của khách hàng chính là HẠNH PHÚC của SABAY. VINH QUANG đích thực là khi chúng ta THÀNH CÔNG cùng nhau.

  FANPAGE

  MAP

  văn phòng không đồng