Vốn pháp định là gì? Cần bao nhiêu vốn để thành lập công ty?

Để thành lập công ty, vốn pháp định là một trong những khoản phí quan trọng mà doanh nghiệp phải quan tâm đến. Trong bài viết này, hãy cùng Sabay tìm hiểu vốn pháp định là gì và những quy định liên quan đến chúng. Mời bạn đọc cùng đón xem!

Vốn pháp định là gì?

Trong quá trình thành lập một công ty, vốn pháp định đóng vai trò quan trọng. Vốn pháp định được hiểu là số tiền tối thiểu mà một công ty phải có để hoạt động và thực hiện các giao dịch kinh doanh. Đây là một yêu cầu pháp lý nhằm đảm bảo tính minh bạch, độ tin cậy và trách nhiệm của công ty trong quá trình kinh doanh.

Vốn pháp định của mỗi ngành nghề kinh doanh sẽ khác nhau. Vốn pháp định được xác định riêng cho từng ngành, không áp dụng theo loại hình doanh nghiệp.

Vốn pháp định là gì?
Vốn pháp định là gì?

Vốn pháp định có phải là vốn điều lệ?

Trên thực tế, nhiều người thường lầm tưởng vốn pháp định và vốn điều lệ của công ty là 2 khái niệm giống hết nhau. Điều này hoàn toàn sai. Vốn điều lệ và vốn pháp định đều là vốn ban đầu phải có khi thành lập doanh nghiệp, nhưng chúng không phải là 1.

Để tìm hiểu những điểm khác nhau cơ bản của vốn điều lệ và vốn pháp định, mời bạn đọc cùng theo dõi bảng sau:

Tiêu chí

Vốn điều lệ

Vốn pháp định

Cơ sở xác định Khi thành lập công ty bắt buộc phải đăng ký vốn điều lệ.

Vốn điều lệ có thể tăng/giảm trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Vốn pháp định không phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà được xác định theo ngành nghề kinh doanh cụ thể (như ngân hàng, bảo hiểm, bảo vệ…).

Công ty dự định thành lập có ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định thì vốn góp phải tối thiểu bằng vốn pháp định.

Mức vốn Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu hay tối đa khi thành lập công ty.

Tuy nhiên, cần chú ý nếu đăng ký vốn điều lệ quá thấp thì sẽ khó tạo được niềm tin với khách hàng khi giao dịch.

Song nếu đăng ký vốn điều lệ quá cao so với số vốn thực sẽ tác động tới nghĩa vụ tài chính của công ty

Mức vốn pháp định là cố định đối với từng ngành nghề kinh doanh.

Ví dụ:

– Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe yêu cầu vốn pháp định 600 tỷ đồng.

– Ngân hàng thương mại yêu cầu vốn pháp định 3.000 tỷ đồng.

– Kinh doanh dịch vụ bảo vệ (Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam) yêu cầu vốn pháp định ít nhất 01 triệu USD.

Thời hạn góp vốn Thực hiện góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phải góp vốn đủ từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện

Đặc điểm của vốn pháp định

Một số đặc điểm của vốn pháp định bao gồm:

 • Yếu tố bắt buộc: Vốn pháp định là yếu tố bắt buộc mà một công ty phải có để được thành lập và hoạt động. Điều này nhằm đảm bảo rằng công ty có đủ khả năng tài chính để thực hiện các hoạt động kinh doanh, thanh toán nợ và đáp ứng các yêu cầu pháp lý.
 • Xác định mức tối thiểu: Vốn pháp định được quy định dựa trên mức tối thiểu mà một công ty cần phải có. Mức tối thiểu này thường được xác định bởi pháp luật và quy định của từng quốc gia. Việc xác định mức tối thiểu nhằm đảm bảo rằng công ty có đủ vốn để khởi đầu hoạt động kinh doanh.
 • Phản ánh khả năng tài chính: Vốn pháp định phản ánh khả năng tài chính của công ty và sẽ ảnh hưởng đến quy mô và phạm vi hoạt động kinh doanh. Một vốn pháp định cao thường cho thấy công ty có khả năng tài chính mạnh mẽ và có thể thực hiện các dự án lớn hơn. Ngược lại, một vốn pháp định thấp hơn có thể hạn chế khả năng mở rộng và phát triển của công ty.
 • Liên quan đến loại hình công ty: Vốn pháp định cũng có sự liên quan đến loại hình công ty được thành lập. Ví dụ, một công ty cổ phần thường yêu cầu một vốn pháp định cao hơn so với một công ty TNHH hay công ty hợp danh. Điều này phản ánh mức độ chịu trách nhiệm và quyền lợi của các cổ đông trong công ty.
 • Thay đổi được sau khi thành lập: Một số quốc gia cho phép thay đổi vốn pháp định sau khi công ty đã được thành lập. Điều này cho phép công ty thích nghi với thị trường và tình hình kinh doanh thay đổi. Tuy nhiên, việc thay đổi vốn pháp định cần tuân thủ các quy định và thủ tục pháp lý.
Đặc điểm của vốn pháp định
Đặc điểm của vốn pháp định

Cần bao nhiêu vốn để thành lập công ty?

Không có quy định chung cho tất cả các quốc gia và loại hình công ty về số vốn pháp định khi thành lập công ty.

Cách tính và xác định vốn pháp định cũng phụ thuộc vào loại hình công ty. Một công ty cổ phần có thể yêu cầu một vốn pháp định khác so với một công ty TNHH hay công ty hợp danh. Ngoài ra, các yếu tố khác như ngành nghề kinh doanh, quy mô dự án và yêu cầu về tài chính cũng có thể ảnh hưởng đến số vốn cần thiết.

Ví dụ: Ngành nghề kinh doanh bất động sản là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện và yêu cầu vốn pháp định của công ty là 20 tỷ đồng (khoản 1 Điều 3 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP). Theo đó, mức vốn điều lệ tối thiểu khi công ty đăng ký thành lập là 20 tỷ đồng và không giới hạn số vố tối đa.

Quy định về vốn pháp định

Quy định về vốn pháp định cũng khác nhau tùy thuộc vào đối tượng sử dụng vốn. Dưới đây là một số quy định phổ biến về vốn pháp định:

Cho ngân hàng, tổ chức tín dụng

Trong lĩnh vực ngân hàng và tổ chức tín dụng, vốn pháp định được xác định để đảm bảo tính ổn định và an toàn của hệ thống tài chính. Quy định về vốn pháp định đối với các ngân hàng và tổ chức tín dụng thường cao hơn do tính chất rủi ro và quy mô hoạt động của các tổ chức này.

Cho ngân hàng, tổ chức tín dụng
Cho ngân hàng, tổ chức tín dụng

Mức vốn pháp định của ngân hàng và các tổ chức tín dụng được quy định tại Nghị định 86/2019/NĐ-CP như sau:

 • Ngân hàng thương mại: 3.000 tỷ đồng.
 • Ngân hàng chính sách: 5.000 tỷ đồng.
 • Ngân hàng hợp tác xã: 3.000 tỷ đồng.
 • Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu đô la Mỹ (USD).
 • Công ty tài chính: 500 tỷ đồng.
 • Công ty cho thuê tài chính: 150 tỷ đồng.
 • Tổ chức tài chính vi mô: 05 tỷ đồng.
 • Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn (sau đây gọi là xã): 0,5 tỷ đồng.
 • Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường; quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường: 01 tỷ đồng.

Cho các ngành nghề kinh doanh khác

Đối với các ngành nghề kinh doanh khác, vốn pháp định thường được quy định bởi các cơ quan quản lý như Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính hoặc cơ quan quản lý doanh nghiệp. Quy định về vốn pháp định thường được xem xét dựa trên các yếu tố như ngành nghề, quy mô hoạt động, lợi ích công cộng và khả năng cạnh tranh.

Ngành nghề Đối tượng Vốn pháp định Văn bản pháp luật
Kinh doanh dịch vụ bảo vệ Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam Ít nhất là 1.000.000 USD Điểm c khoản 4 Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.
Kinh doanh dịch vụ kiểm toán Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ kiểm toán 5 tỷ đồng Điều 5 Nghị định 17/2012/NĐ-CP
Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam Tối thiểu là 5 tỷ đồng. Khoản 2 Điều 8 Nghị định 17/2012/NĐ-CP
Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài được cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới 500.000 USD Điểm d Khoản 1 Điều 11 Nghị định 17/2012/NĐ-CP
Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng 6 tỷ đồng trở lên Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định 84/2016/NĐ-CP
Kinh doanh chứng khoán Môi giới chứng khoán Tối thiểu 25 tỷ đồng Điều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Tự doanh chứng khoán Tối thiểu 50 tỷ đồng
Bảo lãnh phát hành chứng khoán Tối thiểu 165 tỷ đồng
Tư vấn đầu tư chứng khoán Tối thiểu 10 tỷ đồng
  Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam Tối thiểu 10 tỷ đồng. Khoản 2 Điều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Công ty quản lý quỹ, vốn tối thiểu cấp cho chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam Tối thiểu 25 tỷ đồng. Khoản 3 Điều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh của công ty chứng khoán Tối thiểu 800 tỷ đồng trở lên Khoản 2 Điều 4 Nghị định 158/2020/NĐ-CP
Hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh của công ty chứng khoán Tối thiểu 600 tỷ đồng trở lên
Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh của công ty chứng khoán Tối thiểu 250 tỷ đồng trở lên
Công ty chứng khoán  đăng ký kinh doanh cả hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh và tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh Tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên
  Kinh doanh chứng khoán phái sinh đối với công ty quản lý quỹ Tối thiểu từ 25 tỷ đồng trở lên Khoản 3 Điều 4 Nghị định 158/2020/NĐ-CP
Thành lập quỹ thành viên Tối thiểu là 50 tỷ đồng Điều 113 Luật chứng khoán 2019
Công ty đầu tư chứng khoán Tối thiểu là 50 tỷ đồng Điều 115 Luật chứng khoán 2019
Kinh doanh dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết và các loại chứng khoán khác Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán đối với thành viên bù trừ trực tiếp Tối thiểu 1.000 tỷ đồng (đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) hoặc tối thiểu 250 tỷ đồng (đối với công ty chứng khoán); Điều 151 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán đối với thành viên bù trừ chung Tối thiểu 7.000 tỷ đồng (đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) hoặc tối thiểu 900 tỷ đồng (đối với công ty chứng khoán).
  Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với công ty chứng khoán đối với thành viên bù trừ trực tiếp Tối thiểu từ 900 tỷ đồng trở lên Điều 9 Nghị định 158/2020/NĐ-CP
Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với công ty chứng khoán đối với thành viên bù trừ chung Tối thiểu từ 1.200 tỷ đồng trở lên;
Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với ngân hàng thương mại Tối thiểu từ 5.000 tỷ đồng trở lên đối với ngân hàng thương mại
Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài Từ 1.000 tỷ đồng trở lên
  Lựa chọn ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán. Trên 10.000 tỷ đồng Điều 69 Luật chứng khoán 2019
Kinh doanh bảo hiểm Tổ chức nước ngoài thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép Khoản 1 Điều 7 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
Tổ chức Việt Nam thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm Có tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.
Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép Điều 8 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe 300 tỷ đồng Khoản 1 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
  Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh 350 tỷ đồng  
Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh 400 tỷ đồng
Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe 600 tỷ đồng Khoản 2 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí và 800 tỷ đồng
Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí và 1.000 tỷ đồng
  Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe 300 tỷ đồng Khoản 3 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe 200 tỷ đồng Khoản 4 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh 250 tỷ đồng
Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh 300 tỷ đồng
Doanh nghiệp tái bảo hiểm kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe 400 tỷ đồng Khoản 5 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
Doanh nghiệp tái bảo hiểm kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe  700 tỷ đồng
  Doanh nghiệp tái bảo hiểm kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe 1.100 tỷ đồng  
Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm 4 tỷ đồng Khoản 6 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm 8 tỷ đồng
Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài   Tối thiểu là 200 tỷ đồng Khoản 6 Điều 1 Nghị định 175/2016/NĐ-CP
Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm   15 tỷ đồng (hưa bao gồm mức vốn pháp định của các lĩnh vực kinh doanh khác mà doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật). Điều 11 Nghị định 88/2014/NĐ-CP
Kinh doanh ca-si-nô (casino) Đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino 02 tỷ đô la Mỹ Điều 23 Nghị định 03/2017/NĐ-CP
Kinh doanh đặt cược Hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa Tối thiểu là 1.000 tỷ đồng Điều 30 Nghị định 06/2017/NĐ-CP
Hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó; Tối thiểu là 300 tỷ đồng
Doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế Tối thiểu 1.000 tỷ đồng hoặc tương đương Điều 38 Nghị định 06/2017/NĐ-CP
Kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện Công ty quản lý quỹ Tổng giá trị tài sản quản lý tối thiểu là 1.000 tỷ đồng Điều 34 Nghị định 88/2016/NĐ-CP
Hoạt động Sở Giao dịch hàng hóa Sở giao dịch hàng hóa Từ 150 tỷ đồng trở lên Từ 75 tỷ đồng trở lên
  Thành viên môi giới của Sở giao dịch hàng hóa Từ 5 tỷ đồng trở lên Khoản 19 Điều 1 Nghị định 51/2018/NĐ-CP
  Thành viên kinh doanh của Sở giao dịch hàng hóa Từ 75 tỷ đồng trở lên Khoản 20 Điều 1 Nghị định 51/2018/NĐ-CP
Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh   Tiền ký quỹ là 10 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có kho, bãi Điều 23 Nghị định 69/2018/NĐ-CP
Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt   Tiền ký quỹ là 7 tỷ đồng Việt Nam nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Điều 24 Nghị định 69/2018/NĐ-CP
Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng   Tiền ký quỹ là 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Điều 25 Nghị định 69/2018/NĐ-CP
Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp   Từ 10 tỷ đồng trở lên Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP
Hoạt động giáo dục nghề nghiệp Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp Tối thiểu là 05 tỷ đồng Điều 3 Nghị định 143/2016/NĐ-CP
Thành lập trường trung cấp giáo dục nghề nghiệp Tối thiểu là 50 tỷ đồng
Thành lập trường cao đẳng giáo dục nghề nghiệp Tối thiểu là 100 tỷ đồng
Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Tối thiểu là 05 tỷ đồng Điều 4 Nghị định 143/2016/NĐ-CP
Thành lập trường trung cấp giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Tối thiểu là 50 tỷ đồng
  Thành lập trường cao đẳng giáo dục nghề nghiệp Tối thiểu là 100 tỷ đồng  
Kinh doanh dịch vụ việc làm   Mức ký quỹ 300.000.000 đồng Điều 14 Nghị định 23/2021/NĐ-CP
Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Ký quỹ 2 tỷ đồng tại một ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam Điều 23 Nghị định 112/2021/NĐ-CP
Doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký quỹ thêm 500.000.000 đồng đối với mỗi chi nhánh được giao nhiệm vụ.
Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động   Ký quỹ 2 tỷ đồng Điều 21 Nghị định 145/2020/NĐ-CP
Kinh doanh vận tải biển Kinh doanh vận tải quốc tế Tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam hoặc mua bảo hiểm để bảo đảm nghĩa vụ của chủ tàu đối với thuyền viên theo quy định. Điều 3 Nghị định 147/2018/NĐ-CP
Kinh doanh vận tải hàng không Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không khai thác đến 10 tàu bay Tổi thiểu là 300 tỷ đồng Khoản 5 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP
Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không khai thác từ 11 đến 30 tàu bay Tổi thiểu là 600 tỷ đồng
Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không khai thác trên 30 tàu bay Tổi thiểu là 700 tỷ đồng
Thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung Tổi thiểu là 100 tỷ đồng
Kinh doanh cảng hàng không, sân bay Thành lập và duy trì doanh nghiệp cảng hàng không Tổi thiểu là 100 tỷ đồng Khoản 14 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP
Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách 30 tỷ đồng Khoản 15 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa 30 tỷ đồng
  Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xăng dầu hàng không 30 tỷ đồng  
Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức Doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam Duy trì tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR hoặc có bảo lãnh tương đương hoặc có phương án tài chính thay thế theo quy định của pháp luật Điều 1 Nghị định 144/2018/NĐ-CP
Kinh doanh dịch vụ bưu chính Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh Tối thiểu là 02 tỷ đồng Điều 5 Nghị định 47/2011/NĐ-CP
Cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế Tối thiểu là 5 tỷ đồng
Kinh doanh dịch vụ viễn thông Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 5 tỷ đồng Điều 19 Nghị định 25/2011/NĐ-CP
Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông trong phạm vi khu vực (từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) 30 tỷ đồng
  Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông trong phạm vi  toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) 100 tỷ đồng  
Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông trong phạm vi khu vực (từ 15 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) 100 tỷ đồng
Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông trong phạm vi toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) 300 tỷ đồng
  Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện 20 tỷ đồng Điều 20 Nghị định 25/2011/NĐ-CP
Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn thông di động ảo) 300 tỷ đồng
Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện 500 tỷ đồng
Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh 30 tỷ đồng Điều 21 Nghị định 25/2011/NĐ-CP
Kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số   Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam không dưới 05 tỷ đồng Điều 13 Nghị định 130/2018/NĐ-CP
Hoạt động của nhà xuất bản   Ít nhất 05 (năm) tỷ đồng Điều 8 Nghị định 195/2013/NĐ-CP
Hoạt động của cơ sở giáo dục đại học Thành lập trường đại học công lập Vốn đầu tư với mức tối thiểu là 1000 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất xây dựng trường) Điều 87 Nghị định 46/2017/NĐ-CP
  Thành lập phân hiệu trường đại học công lập, cho phép thành lập phân hiệu trường đại học tư thục Vốn đầu tư với mức tối thiểu là 250 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất xây dựng phân hiệu Điều 91 Nghị định 46/2017/NĐ-CP
Thành lập trường trung cấp sư phạm, phân hiệu trường trung cấp sư phạm Tối thiểu là 50 tỷ đồng (không bao gồm giá trị về đất đai) Điều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CP
Thành lập trường cao đẳng sư phạm, phân cấp trường cao đẳng sư phạm Tối thiểu là 100 tỷ đồng (không bao gồm giá trị về đất đai)
Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Thành lập cơ sở giáo dục mầm non Suất đầu tư ít nhất là 30 triệu đồng/trẻ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất) Điều 35 Nghị định 86/2018/NĐ-CP
Thành lập cơ sở giáo dục phổ thông Suất đầu tư ít nhất là 50 triệu đồng/học sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).
  Thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn Suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất)  
Thành lập cơ sở giáo dục đại học Tổng số vốn đầu tư tối thiểu là 1.000 tỷ đồng (không bao gồm các chi phí sử dụng đất)
Thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Vốn đầu tư tối thiểu là 250 tỷ đồng (không bao gồm các chi phí sử dụng đất)
Các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động Mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% các mức quy định trên
Kinh doanh dịch vụ lữ hành Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Mức ký quỹ là 20.000.000 đồng Điều 1 Nghị định 94/2021/NĐ-CP
  Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam Mức ký quỹ là 50.000.000 đồng
Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài Mức ký quỹ là 100.000.000 đồng
Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài Mức ký quỹ là 100.000.000 đồng
Kinh doanh dịch vụ phát hành và phổ biến phim Kinh doanh sản xuất phim 200.000.000 đồng Khoản 6 Điều 2 Nghị định 142/2018/NĐ-CP
Nhập khẩu phế liệu Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sắt, thép phế liệu khối lượng nhập khẩu dưới 500 tấn Ký quỹ 10% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu Điều 46 Nghị định 08/2022/NĐ-CP
Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sắt, thép phế liệu khối lượng nhập khẩu từ 500 tấn đến dưới 1.000 tấn Ký quỹ 15% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu
Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sắt, thép phế liệu khối lượng nhập khẩu từ 1.000 tấn trở lên Ký quỹ 20% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu.
  Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giấy phế liệu và nhựa phế liệu khối lượng nhập khẩu dưới 100 tấn Ký quỹ 15% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu  
Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giấy phế liệu và nhựa phế liệu khối lượng nhập khẩu từ 100 tấn đến dưới 500 tấn Ký quỹ 18% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu
Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giấy phế liệu và nhựa phế liệu khối lượng nhập khẩu từ 500 tấn trở lên Ký quỹ 20% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu
Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại 3.000 tỷ đồng Điều 2 Nghị định 86/2019/NĐ-CP
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 15 triệu đô la Mỹ (USD).
Hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Công ty tài chính 500 tỷ đồng Điều 2 Nghị định 86/2019/NĐ-CP
Công ty cho thuê tài chính 150 tỷ đồng
Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô Ngân hàng chính sách 5.000 tỷ đồng Điều 2 Nghị định 86/2019/NĐ-CP
Ngân hàng hợp tác xã 3.000 tỷ đồng
Tổ chức tài chính vi mô 05 tỷ đồng  
Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn (sau đây gọi là xã) 0,5 tỷ đồng  
  Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường; quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường 01 tỷ đồng.  
Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng   Vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng Điểm c Khoản 1 Điều 15 Nghị định 101/2012/NĐ-CP
Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng   Vốn Điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng Điều 1 Nghị định 57/2016/NĐ-CP
Kinh doanh vàng Doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng Vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên Điều 11 Nghị định 21/2012/NĐ-CP
Tổ chức tín dụng kinh doanh mua, bán vàng miếng

 

Vốn điều lệ từ 3.000 (ba nghìn) tỷ đồng trở lên

Kết luận

Vốn pháp định là một yếu tố quan trọng trong quá trình thành lập công ty. Việc hiểu rõ về vốn pháp định giúp người thành lập công ty xác định số tiền cần thiết và tuân thủ quy định pháp luật, từ đó đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy trong hoạt động kinh doanh của công ty. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về vốn pháp định. Cùng theo dõi Sabay để cập nhật những tin tức hữu ích nhất bạn nhé!


SABAY – ĐỒNG HÀNH BAY XA

Hotline: 093 179 1122

Trụ sở: 05 Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM 

5/5 - (2 bình chọn)