8+ loại bảo hiểm bắt buộc trong doanh nghiệp phải đóng

Bảo hiểm là một phần quan trọng không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của mọi doanh nghiệp. Ngoài việc bảo vệ tài sản và nguồn lực, bảo hiểm cũng giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ quyền lợi của nhân viên. Trong số các loại bảo hiểm, có một số loại được coi là bắt buộc đối với doanh nghiệp, cùng Sabay tìm hiểu chi tiết qua những chia sẻ sau bạn nha.

Bảo hiểm bắt buộc là gì?

Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm mà một cá nhân hoặc doanh nghiệp phải mua để tuân thủ các quy định pháp lý. Các loại bảo hiểm này thường được yêu cầu bởi pháp luật và có các quy định quản lý để bảo vệ các bên liên quan khỏi rủi ro tiềm ẩn. Những cá nhân, tổ chức phải tham gia bảo hiểm với mức phí, điều kiện, số tiền tối thiểu mà bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện.

Bảo hiểm bắt buộc là gì? 
Bảo hiểm bắt buộc là gì?

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10, bảo hiểm bắt buộc áp dụng đối với một số loại bảo hiểm nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng và an toàn xã hội.

Bảo hiểm bắt buộc có một số đặc điểm chính như sau:

 • Bảo hiểm bắt buộc được yêu cầu bởi pháp luật hoặc các quy định quản lý.
 • Mục tiêu của bảo hiểm bắt buộc là bảo vệ các bên liên quan khỏi rủi ro tiềm ẩn và đảm bảo rằng các bên có thể bồi thường được khi có sự cố xảy ra.
 • Mỗi loại bảo hiểm bắt buộc có phạm vi bảo vệ cụ thể. Ví dụ, bảo hiểm xe hơi bắt buộc thường bảo vệ người khác và tài sản của họ trong trường hợp tai nạn mà bạn gây ra.
 • Thường thì có các yêu cầu về mức độ bảo hiểm tối thiểu mà cá nhân hoặc doanh nghiệp phải mua.
 • Có nhiều chế độ nghỉ như ốm đau, thai sản, lương hưu, bệnh nghề nghiệp,…

>>> Xem thêm: Văn phòng chia sẻ là gì? 5 tiêu chí lựa chọn văn phòng chia sẻ

Đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc là ai?

Dựa trên quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 và Quyết định số 595/QĐ-BHXH, các đối tượng phải tham gia bảo hiểm bắt buộc bao gồm:

 • Người lao động Việt Nam: Bao gồm những người đã ký Hợp đồng Lao động trong thời gian từ một tháng trở lên.
 • Người lao động nước ngoài: Bao gồm công dân nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam, điều kiện là họ phải có các giấy tờ chứng minh quyền lợi như chứng chỉ hành nghề, giấy phép lao động hoặc giấy phép hành nghề được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Hơn nữa, họ cũng cần phải ký Hợp đồng Lao động trong thời gian từ ba tháng trở lên.
 • Người sử dụng lao động: Bao gồm các tổ chức, cá nhân có người lao động Việt Nam đã ký Hợp đồng Lao động từ một tháng trở lên hoặc có người lao động nước ngoài đã ký Hợp đồng Lao động từ ba tháng trở lên. Đồng thời, họ cũng cần có các giấy tờ chứng minh quyền lợi như giấy phép lao động, giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề.
Đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc là ai?
Đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc là ai?

Các loại bảo hiểm bắt buộc của doanh nghiệp

Bảo hiểm cơ giới

Bảo hiểm cơ giới bao gồm các loại bảo hiểm bắt buộc đối với các phương tiện cơ giới mà doanh nghiệp sở hữu. Trong thời gian quy định, doanh nghiệp phải đến cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc đóng bảo hiểm cơ giới.

Bảo hiểm cơ giới
Bảo hiểm cơ giới

Đối với bảo hiểm cơ giới của doanh nghiệp, bao gồm các loại sau:

 • Bảo hiểm hỗn hợp ô tô: Đây là một loại bảo hiểm toàn diện bao phủ các thiệt hại về tài sản, tai nạn cho người điều khiển và trách nhiệm với bên thứ ba.
 • Bảo hiểm xe máy: Xe máy là phương tiện di chuyển phổ biến nhất hiện nay. Bảo hiểm xe máy là bảo hiểm bắt buộc để đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu xe máy.

Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm tài sản đóng vai trò chịu trách nhiệm bồi thường cho toàn bộ tài sản của một doanh nghiệp.

Bảo hiểm tài sản
Bảo hiểm tài sản

Với doanh nghiệp có đa dạng loại tài sản, phạm vi của bảo hiểm tài sản là rất rộng lớn. Bảo hiểm này sẽ chịu trách nhiệm đối với cơ sở hạ tầng, thiết bị máy móc và tất cả tài sản nằm bên trong.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể mua bảo hiểm rủi ro tài sản để bảo vệ khỏi các rủi ro tiềm ẩn. Bảo hiểm này có đặc điểm là phạm vi bồi thường rộng lớn, chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại không lường trước được từ các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của quy định bảo hiểm.

Bảo hiểm thiệt hại

Bảo hiểm thiệt hại là một loại bảo hiểm bắt buộc, với mục tiêu tối ưu hóa nguồn nhân lực của doanh nghiệp và giảm thiểu trách nhiệm pháp lý hoặc sản phẩm đối với bên thứ ba. Bảo hiểm này bao gồm các loại sau đây:

 • Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm: Đây là loại bảo hiểm bảo vệ trách nhiệm pháp lý phát sinh do lỗi từ sản phẩm của doanh nghiệp. Đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.
 • Bảo hiểm trộm cắp: Bảo hiểm này đền bù cho mất mát hoặc thiệt hại xảy ra với tài sản tại địa điểm đã được đăng ký bảo hiểm. Tuy nhiên, thường phải chịu chi phí đền bù đối với tài sản bị mất cắp thường xuyên.
 • Bảo hiểm tiền: Bảo hiểm này bảo vệ các khoản tiền trong két hoặc trong quá trình vận chuyển, và sẽ đền bù nếu có sự cố xảy ra. Tuy nhiên, không áp dụng cho các doanh nghiệp chuyên nghiệp vận chuyển tiền.
Bảo hiểm thiệt hại
Bảo hiểm thiệt hại

Bảo hiểm kỹ thuật

Bảo hiểm kỹ thuật là một loại bảo hiểm toàn diện, chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường liên quan đến khía cạnh kỹ thuật và xây dựng của doanh nghiệp. Cụ thể, từng loại bảo hiểm trong lĩnh vực này có những đặc điểm riêng như sau:

 • Bảo hiểm rủi ro lắp đặt: Đây là loại bảo hiểm bảo vệ chủ thầu và nhà thầu trong quá trình triển khai các dự án xây dựng. Việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo hiểm bắt buộc là bắt buộc, cùng với việc áp dụng các quy tắc và mức phí được quy định.
 • Bảo hiểm rủi ro máy móc: Bảo hiểm này đảm bảo việc bồi thường khi các máy móc hoạt động hoặc sản xuất gặp phải các rủi ro theo quy định của pháp luật.
 • Bảo hiểm hư hỏng máy móc: Trong trường hợp máy móc bị hỏng và không thể tiếp tục sử dụng, bảo hiểm này cung cấp khoản bồi thường phù hợp.
Bảo hiểm kỹ thuật
Bảo hiểm kỹ thuật

Các loại bảo hiểm bắt buộc của nhân viên

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế được xem là một biện pháp nhân đạo của Nhà nước nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính đối với cá nhân khi họ phải đối mặt với các chi phí liên quan đến bệnh tật và sức khỏe. Đây cũng là một trong những loại bảo hiểm bắt buộc mà doanh nghiệp cần phải loại trừ cho nhân viên của mình.

Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm y tế

Mức đóng bảo hiểm y tế thường được xác định dựa trên một phần trăm cố định của lương mỗi tháng của nhân viên, thường khoảng 4,5% trong nhiều trường hợp.

Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp được đóng nhằm mục đích bổ sung thu nhập cho người lao động trong thời gian họ mất việc làm. Đây là một biện pháp hỗ trợ quan trọng để giúp người lao động vượt qua khó khăn tài chính trong thời gian tìm kiếm việc làm mới.

Bảo hiểm thất nghiệp
Bảo hiểm thất nghiệp

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thường được xác định là một phần trăm nhất định của tiền lương của người lao động, thường là khoảng 1% tiền lương hàng tháng.

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đảm bảo việc đền bù cho người mua bảo hiểm trong trường hợp họ gặp tai nạn hoặc mắc bệnh tật liên quan đến công việc của họ.

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đối tượng chủ yếu của loại bảo hiểm này thường là các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành công nghiệp có nguy cơ cao đến sức khỏe, nhưng cũng có thể áp dụng cho các doanh nghiệp khác tùy thuộc vào mức độ rủi ro.

Mức đóng phí thường được quy định là một phần trăm nhỏ của lương hàng tháng của nhân viên, thường là khoảng 0,5%.

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là một hình thức bảo hiểm đảm bảo việc thay thế hoặc bù đắp cho người lao động khi họ mất thu nhập do nhiều nguyên nhân như thai sản, tai nạn lao động, hoặc về độ tuổi lao động. Đây là một loại bảo hiểm mà doanh nghiệp phải bắt buộc mua và mức đóng phí phụ thuộc vào mức lương của nhân viên. Mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu thường là 7% của mức lương tối thiểu của nhân viên.

Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội

Hiện nay, bảo hiểm xã hội có thể được đóng dưới dạng bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện. Cụ thể:

Tiêu chíBảo hiểm xã hội bắt buộcBảo hiểm xã hội tự nguyện
Tính ép buộcBắt buộc tham giaCó thể tham gia hoặc không
Đối tượng tham giaĐược Nhà nước xác định rõ gồm: cán bộ công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng vũ trang,…Là công dân Việt Nam trên 15 tuổi và không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Chế độ bảo hiểmỐm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuấtHưu trí, tử tuất
Trách nhiệm đóng phíNgười lao động hoặc người sử dụng lao độngNgười tham gia bảo hiểm
Mức đóng17,5% quỹ tiền lương với người sử dụng lao động, 8% tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất22% thu nhập hàng tháng
Phương thức đóngCó nhiều mốc như: 3 tháng, 6 tháng, 12 thángCó thể đóng hàng tháng hoặc theo mốc thời gian như 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Hoặc cũng có thể đóng 1 lần cho nhiều năm.

Cách thức đóng bảo hiểm bắt buộc

Cách thức đóng bảo hiểm bắt buộc cũng được quy định rõ ràng để người tham gia có thể hiểu và đóng đúng hạn.

 • Người lao động: Thường đóng hàng tháng. Đối với người lao động (NLĐ) đi làm việc tại nước ngoài và đã ký kết Hợp đồng Lao động, họ có thể đóng theo chu kỳ 3, 6 hoặc 12 tháng/lần. Hoặc theo quy định của Điều 85 của Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014, NLĐ đi làm việc ở nước ngoài cũng có thể chọn đóng một lần theo thời hạn quy định trong hợp đồng.
 • Người sử dụng lao động: Thường đóng hàng tháng. Hoặc theo quy định của Điều 86 của Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014, người sử dụng lao động (NSDLĐ) có thể chọn đóng hàng tháng, 3 hoặc 6 tháng/lần khi trả lương cho NLĐ theo khoán hoặc theo sản phẩm. Điều này áp dụng đặc biệt cho các công ty hoạt động trong các lĩnh vực như nông – lâm – ngư – diêm nghiệp.

>>> Xem thêm: Top 8 tiêu chí đánh giá môi trường làm việc lý tưởng

Kết luận

Đóng các loại bảo hiểm bắt buộc không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là biện pháp bảo vệ cho sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp. Việc đảm bảo rằng các nhân viên được bảo vệ và an toàn trong công việc không chỉ tạo ra một môi trường làm việc tích cực mà còn tăng cường niềm tin và cam kết của họ đối với doanh nghiệp.

Theo dõi Sabay để cập nhật tin tức hữu ích bạn nha!


SABAY – VĂN PHÒNG SÂN BAY

Hotline: 093 179 1122

Trụ sở: 99 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP. HCM

5/5 - (9 bình chọn)

về SABAY GROUP

99 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

HOTLINE: 0931791122

Form liên hệ
Liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ tốt nhất đến quý khách

  Tại SABAY, chúng tôi cùng mang trong mình KHÁT VỌNG được PHỤNG SỰ cộng đồng, THÀNH CÔNG của khách hàng chính là HẠNH PHÚC của SABAY. VINH QUANG đích thực là khi chúng ta THÀNH CÔNG cùng nhau.

  FANPAGE

  MAP

  văn phòng không đồng