Thuế môn bài là gì? Tổng hợp các bậc thuế mới nhất năm 2023

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho cơ quan nhà nước. Trong đó, thuế môn bài là một trong những loại thuế quan trọng cần lưu tâm. Thuế môn bài là gì? Tổng hợp các bậc thuế mới nhất 2023 gồm những gì? Cùng Sabay tìm hiểu chi tiết qua nội dung sau đây.

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là gì? Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu mà doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp. Thuế môn bài được thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.

Hiện nay, thuật ngữ “thuế môn bài” không còn được sử dụng rộng rãi. Thay vào đó, thuật ngữ “lệ phí môn bài” được dùng thay thế.

Thuế môn bài là gì?
Thuế môn bài là gì?

Đối tượng nộp thuế môn bài

Dựa theo Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã;.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;
 • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có);
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

>>> Xem thêm: Kinh doanh thời vụ là gì? 5 ý tưởng kinh doanh thời vụ “hốt bạc”

Thời hạn nộp thuế môn bài

Đối với doanh nghiệp hoạt động trọn năm dương lịch

 • Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) nộp lệ phí môn bài như sau:

 • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.
 • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

Đối với hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại

 • Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.
 • Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.

Cách nộp thuế môn bài

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thế nộp thuế môn bài qua hệ thống thuế điện tử, dịch vụ công quốc gia, internet banking của ngân hàng hoặc nộp trực tiếp tại ngân hàng.

Cách nộp thuế môn bài
Cách nộp thuế môn bài

Tổng hợp các bậc thuế mới nhất năm 2023

Dựa theo Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, sửa đổi bởi nghị định 22/2020/NĐ-CP, thuế môn bài được quy định cụ thể và chia thành 2 trường hợp sau:

Mức nộp thuế áp dụng cho tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

STTĐối tượng và căn cứ thuMức nộp thuế môn bài
1Tổ chức có vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc vốn đầu tư  ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên 10 tỷ đồng3.000.000 đồng/năm
2Tổ chức có vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc vốn đầu tư  ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống2.000.000 triệu đồng/năm
3Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác1.000.000 triệu đồng/năm

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Mức nộp thuế áp dụng cho cá nhân, hộ gia đình:

STTDoanh thuMức nộp 
1Trên 500 triệu đồng/năm1.000.000 đồng/năm
2Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm500.000 đồng/năm
3Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm300.000 đồng/năm

Đối với doanh nghiệp vừa & nhỏ vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp:

 • Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm: nộp lệ phí môn bài cả năm;
 • Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm: nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Các hộ gia đình, cá nhân đã giải thể có hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại trong thời gian 6 tháng đầu năm: nộp mức lệ phí môn bài cả năm; trong 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

>>> Xem thêm: Các lưu ý khi thực hiện báo cáo tài chính cuối năm

Các trường hợp miễn lệ phí môn bài

Các trường hợp miễn lệ phí môn bài
Các trường hợp miễn lệ phí môn bài

Trong năm 2023, các trường hợp miễn lệ phí môn bài bao gồm:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.
 • Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.
 • Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới); Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12).
 • Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Các quy định xử phạt khi nộp chậm lệ phí môn bài

Trong trường hợp doanh nghiệp nộp chậm lệ phí môn bài và tờ khai thuế môn bài, cơ quan chức năng sẽ căn cứ xử phạt theo các quy định sau:

STTTrường hợp vi phạmHình thức nộp phạt
1Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹPhạt cảnh cáo
2Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngàyPhạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
3Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
4Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày hoặc nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng
5Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

Trong trường hợp doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài trễ hơn thời hạn, mức nộp phạt được tính theo công thức sau:

Số tiền phạt chậm nộp lệ phí môn bài = số tiền thuế nộp chậm x 0.03% x số ngày chậm nộp

Lưu ý: Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm ngày lễ, ngày nghỉ) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế.

>>> Xem thêm: Top 5 cách tăng doanh số hiệu quả cho doanh nghiệp

Kết luận

Trên đây là thông tin về thuế môn bài là gì và các bậc thuế mới nhất năm 2023. Cảm ơn bạn đọc đã đón xem. Cùng theo dõi Sabay để cập nhật những tin tức thị trường mới nhất bạn nhé!


SABAY – ĐỒNG HÀNH BAY XA

Địa chỉ: SABAY BUILDING

Hotline: 0931791122

Trụ sở: 99 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP. HCM

 

5/5 - (102 bình chọn)

về SABAY GROUP

99 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

HOTLINE: 0931791122

Form liên hệ
Liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ tốt nhất đến quý khách

  Tại SABAY, chúng tôi cùng mang trong mình KHÁT VỌNG được PHỤNG SỰ cộng đồng, THÀNH CÔNG của khách hàng chính là HẠNH PHÚC của SABAY. VINH QUANG đích thực là khi chúng ta THÀNH CÔNG cùng nhau.

  FANPAGE

  MAP

  văn phòng không đồng